Call us : 088 734 4648
Mail us : info@breedbandbuitengebiedrucphen.nl

Actueel

BBR Update 1-7-2019

Per 1 juli 2019 is de officiële vraagbundeling afgerond. Het is zodoende niet meer mogelijk om u direct in te schrijven. Het is echter nog wel mogelijk om uw interesse in glasvezel kenbaar te maken. U stuurt daarvoor een mail naar info@breedbandbuitengebiedrucphen.nl
Vermeld in het bericht in ieder geval uw volledige naam en adresgegevens (straatnaam + huisnummer, postcode en woonplaats). Wij nemen vervolgens binnen twee werkdagen contact met u op.

BBR Update 13-5-2019

Activatie van de glasvezelverbinding:
Afgelopen periode heeft Provider Plinq, in samenwerking met een aantal buitengebied bewoners,  diverse Internet, TV en Telefonie testen uitgevoerd en succesvol afgerond.

PLINQ is gestart met het maken afspraken voor de activatie van de diensten. Zij zullen bij u op locatie een Router (Fritzbox) plaatsen dat aan aan het witte glasvezelkastje (afbeelding) wordt gekoppeld zodat de dienstverlening gestart kan worden!

Zodra het witte glasvezelkastje is gemonteerd (afbeelding) dan zal Plinq met u contact opnemen. Uiteraard kunt u ook zelf contact opnemen :
PLINQ:
088-776 8444 en info@plinq.nl

BBR Update 21-3-2019

Aanleg Netwerk :
Onze aannemer TeleZuid/Spitters maakt telefonisch en/of per E-mail een afspraak om uw glasvezelaansluiting inpandig aan te sluiten.
Inmiddels zijn er al 200 fysieke glasvezelaansluitingen inpandig aangelegd op diverse adressen in Rucphen en Sprundel.
De glasvezelverbinding wordt afgemonteerd op een wit Genexis kastje (afbeelding). De provider (PlinQ) zal op dit kastje in een later stadium een router plaatsen voor de dienstverlening.

Nadat het Genexis kastje is aangesloten worden er diverse testen uitgevoerd ,o.a op basis van belichting, ethernetprotocol en de koppelingen met de straatkasten en het  Datacenter.
Deze duur testen gebeuren op afstand, u hoeft hiervoor niet thuis te blijven. Zodra de testen positief zijn afgerond zal BBR BV provider (PlinQ) informeren zodat zij de diensten (Internet/TV/Telefonie) kunnen gaan leveren.

Aanleg Netwerk Schijf:
Deze week zijn de voorbereidingen gestart in het het buitengebied van Schijf.
Onze aannemer TeleZuid/Spitters verwacht alle aangemelde adressen in
Schijf  medio mei 2019 aangesloten te hebben.Hierna worden er testen uitgevoerd
(zoals eerder hierboven  beschreven)
Facturen:
Voor de bewoners die nog geen glasvezel binnen afgemonteerd hebben maar wel een factuur hebben ontvangen dan behoeft deze nog niet betaald te worden.
Mocht u een vraag hebben  dan graag een E-mail naar administratie@breedbandbuitengebiedrucphen.nl
BBR Update 27-2-2019
Aanleg Netwerk:
In de week van 21 januari is door vorst vertraging opgetreden waardoor er niet gegraven kon worden, de werkzaamheden zijn maandag 28 januari hervat.
We verwachten dat de vorst voorlopig wegblijft, de weersvoorspellingen zijn tot nu toe gunstig!Overige Werkzaamheden vorderen voorspoedig:
Van het totale tracé (+/- 110KM) is er inmiddels 70KM gegraven.
De PoP’s (straatkasten) zijn voorzien van stroom.
De PoP kasten in Rucphen en Sprundel zijn voorbereid en gereed , PoP kast Schijf volgt spoedig. In de week van 25 februari wordt de hoofdverbinding naar het Datacenter ‘geblazen’ en begin maart gelast, hierna wordt er uitvoerig getest.Planning:
Wij verwachten, IJs en weder dienende, het gehele netwerk voor 1 september 2019 gereed te hebben.
Zoals bekend worden de verbindingen in het buitengebied gefaseerd aangelegd, hierdoor beschikken sommige adressen straks eerder over glasvezel dan andere adressen.Qua planning verwachten wij,zonder vertragingen en onder voorbehoud, dat de eerste (paar)fysieke aansluitingen eind maart 2019 als eerste ‘belicht’ kunnen worden. Zodra de belichting gereed is wordt er intensief getest. Als de resultaten van deze duurtesten positief uitvallen zal BBR de Provider Plinq informeren.
Zij zullen op hun beurt hun Internet/TV en Telefonie diensten gaan testen.
BBR Update 31-1-2019
In de week van 21 januari is er door vorst een lichte vertraging opgetreden omdat er niet gegraven kon worden, werkzaamheden zijn maandag 28 januari hervat, hopelijk dat de vorst voorlopig wegblijft.Ondertussen zijn de 3 PoP’s (straatkasten) voorzien van stroom en worden deze verder ingericht. Qua planning verwachten wij omstreeks Carnaval (begin maart) een concrete status te ontvangen van onze aannemer TeleZuid.
BBR Update 31-12-2018
Afgelopen weken zijn de graafploegen volop actief geweest in het buitengebied, met name in Sprundel en Rucphen.Ook is er een begin gemaakt van de hoofdverbinding naar Roosendaal. Tevens zijn de straatkasten geplaatst in Rucphen, Sprundel en schijf (zie afbeelding). Momenteel liggen de werkzaamheden op een laag pitje in verband met de feestdagen, vanaf 7 januari 2019 worden de werkzaamheden weer hervat.Het Breedband Buitengebied Rucphen Team wenst u een goed uiteinde en een gelukkig 2019 toe!
BBR Update 13-12-2018
De aanlegwerkzaamheden gaan voorspoedig.Er zijn meerdere graafploegen die op verschillende locaties actief zijn. Deze week is o.a. gestart met de hoofdkabels die het gehele buitengebied  ontsluiten met  het datacenter. Als de levering van de PoP kasten (wijkcentrales) volgens planning verloopt worden deze voor 31-december geplaatst. Deze kasten worden gebruikt om uw glasvezel aansluiting  lokaal te verbinden met de actieve netwerkapparatuur die in verbinding staan met Provider Plinq.
BBR Update 16-10-2018
1e officiële schop in de grond!
Op vrijdag 12 oktober is eindelijk de eerste schop in de grond gegaan.Onder toeziend oog van de lokale Ambassadeurs , medewerkers van de Gemeente Rucphen, Provider Plinq en aannemer TeleZuid en overige genodigden werd de eerst schop in de grond gezet  naast  de prachtige Heimolen in Rucphen.De handeling is verricht door Wethouder de Bruijn (met gouden Schop) en Wethouder Lazeroms.
BBR Update 27-9-2018
De schouwingen lopen voorspoedig.Inmiddels zijn er 180 adressen bezocht.
Indien bewoners niet thuis zijn wordt er een kaartje achtergelaten met het verzoek om contact op te nemen met de TeleZuid aannemer.

BBR Update 14-8-2018
Aannemer TeleZuid  B.V. uit Tilburg gaat de aanleg van het  glasvezelnetwerk in het  buitengebied van Rucphen  uitvoeren.
Het totale aansluitgebied  is verdeeld over 3 wijkcentrales te weten:
PoP- Rucphen
PoP-Schijf
PoP-Sprundel
De aanleg zal  gefaseerd worden uitgevoerd.
Volgens de planning van TeleZuid zal begonnen worden met de Wijkcentrale in Sprundel , hierna volgen Rucphen en Schijf.
Eerste schouwingen zullen in week 38 (17 september) gaan plaatsvinden.Op www.breedbandbuitengebiedrucphen.nl/planning zullen updates over de planningen worden weergegeven.

 

BBR Update 6-7-2018

Afgelopen weken zijn de aannemers bezig geweest om het aan te leggen netwerk (opnieuw)in kaart te brengen en het ontwerp aan te passen op basis van de laatste gegevens. Momenteel wachten we op de planningsdatum van de schouwingen en het gebied waar deze als eerste zullen worden uitgevoerd, dit wordt na de bouwvak (23-juli tot en met 10 augustus)  bekend gemaakt op  http://www.breedbandbuitengebiedrucphen.nl/planning/

BBR Update 1-6-2018:


Vandaag is er Project overleg geweest met de aannemer:Uit het overleg komt naar voren dat in het aan te leggen tracé (>100KM) een aantal obstructies (bijv. spoor, weg of water kruisingen) opnieuw onderzocht moeten worden voordat de definitieve planning kan worden vastgesteld. De verwachting is dat dit nog 2 weken gaat duren , uiteraard berichten we u hierover.

BBR Update 29-05-2018

Vrijdag 1 juni vindt er overleg plaats met de aannemers die het Rucphense buitengebied gaan verglazen.

Hierna verwachten we meer concrete informatie  te kunnen verstrekken over de planningen  van de schouwingen en de aanleg.

BBR Update 16-04-2018

 

Goed nieuws voor u!

De realisering  van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Rucphen gaat door!  Dit dankzij uw aanmelding. En uiteraard dankzij de inzet (en het  geduld) van de lokale ambassadeurs en medebuitengebiedbewoners.

Aannemer bezoekt adressen voor schouwing
De komende periode gaat onze aannemer alle aangemelde adressen bezoeken voor een schouwing. Tijdens deze schouwing legt de aannemer de aanleg tot uw pand vast.
Zodra alle 600 adressen geschouwd zijn, gaan we aan de slag met het detailontwerp. Ook maken we dan een eerste planning.

Aanleg netwerk
Na de ‘bouwvak’ ( 23-juli tot 10 augustus) starten we  met de feitelijke aanleg van het netwerk.
De aanleg verloopt gefaseerd.  We verwachten dat het gehele netwerk (>100KM) uiterlijk juni 2019 volledig operationeel zal zijn.
Globale planning
De globale planning vindt u op de website van BBR: http://www.breedbandbuitengebiedrucphen.nl/planning/

U ontvangt per email nog nadere informatie over de planning.

Nog niet aangemeld?
Heeft u zich nog niet aangemeld? Maar wilt u toch meedoen?
U kunt u tot 10 augustus aanmelden via de website of door een mail te sturen naar: info@breedbandbuitengebiedrucphen.nl

BBR Update 30-03-2018

De projectoffertes zijn binnen en de meest belangrijke cijfers van de business case zijn onderbouwd.

Er zijn diverse gesprekken gevoerd met de belanghebbende partijen inzake de financiering van het project.
De gesprekken zijn positief, wel is er iets meer tijd nodig om de afspraken vast te leggen, definitief te formaliseren en te ondertekenen.

We verwachten dat het definitieve besluit uiterlijk op maandag 16 april (in plaats van 2 april) bekend gemaakt zal worden.
We houden u uiteraard op de hoogte.

Heeft u vragen of wenst u extra informatie dan vernemen we het graag per email : info@breedbandbuitengebiedrucphen.nl

BBR Update 01-03-2018

We verwachten dat de af te ronden gesprekken  2 april 2018 zullen zijn afgerond:

Dit komt o.a. doordat de te realiseren investeringen meer tijd kosten als verwacht.Dit komt ondermeer doordat ten behoeve van de financiering de cijfers in de business case gestaafd en onderbouwd moeten worden met door partijen uitgebrachte projectoffertes. Externe partijen hebben hier (helaas) meer tijd voor nodig.

De verwachting is dat dit nog 4 weken (2 april) in  beslag gaat nemen.

Indien er voor die  tijd updates zijn dan stellen we u via deze website op de hoogte.

BBR Update 19-2-2018

We verwachten dat de af te ronden gesprekken uiterlijk 1-3-2018 zullen zijn afgerond.

We houden u uiteraard op de hoogte.

Heeft u vragen of wenst u extra informatie dan vernemen we het graag per email : info@breedbandbuitengebiedrucphen.nl

BBR Update 26-1-2018 De officiële ‘Go’  wordt nog enkele weken aangehouden  i.v.m. de gesprekken die gaande zijn en nog afgerond moeten worden.
Ondertussen gaan op de achtergrond  de voorbereidingen gewoon door zodat er , na de officiële ‘Go’, snel gestart kan worden met de werkzaamheden.

We houden u  uiteraard op de hoogte. Heeft u vragen of wenst u extra informatie dan vernemen we het graag via Email : info@breedbandbuitengebiedrucphen.nl

05-01-2018 Beoogde percentage gehaald

Per 5 januari zijn er 581  aanmeldingen ontvangen en is het beoogde percentage van 55% behaald, een positief resultaat!

De komende periode  zullen alle gegevens worden verwerkt en vinden er gesprekken plaats met de belanghebbende partijen om de eerder gemaakte  afspraken definitief te formaliseren.

Zodra dit is afgerond (een vereiste)  zal er naar verwachting in de week van 26  januari een officiële Go worden gegeven en kan de vlag uit!. Bewoners die zich nog niet hebben aangemeld kunnen zich nog steeds aanmelden. Uiteraard houden we u op de hoogte via deze website.

21-12-2017 Begin januari bekend of aanleg Breedband Buitengebied Rucphen van start kan gaan

Afgelopen woensdag 20 december was de laatste inschrijfdag voor glasvezel in het buitengebied van de gemeente Rucphen. De afgelopen weken heeft Breedband Buitengebied Rucphen samen met de ambassadeurs en provider PLINQ gebruikt om extra inschrijfmomenten te organiseren en bewoners persoonlijk te informeren. De laatste inschrijfavond in Rucphen op dinsdag 19 december werd druk bezocht en vrijwel alle aanwezigen hebben zich dezelfde avond nog ingeschreven voor glasvezel. Ook de lokale ambassadeurs hebben de afgelopen weken nog medebewoners geholpen met aanmelden.

‘De komende week willen wij gebruiken om de aanmeldingen te verwerken, de business case door te rekenen en het definitieve adressenbestand te bepalen, aldus Fred da Graça van Breedband Buitengebied Rucphen’. In verband met de tussenliggende feestdagen verwachten wij begin januari definitief te kunnen bepalen of de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van Rucphen van start kan gaan. Begin januari zullen alle bewoners per mail geïnformeerd worden over de voortgang.

Heeft u zich nog niet aangemeld? Dan kunt u zich tijdens de feestdagen nog aanmelden. Het bestelformulier op de website van Breedband Buitengebied Rucphen www.breedbandbuitengebiedrucphen.nl blijft gewoon beschikbaar omdat iedere aanmelding nog kan bijdragen aan de daadwerkelijke voortgang van de aanleg van het glasvezelnetwerk.

Op de website van Breedband Buitengebied Rucphen (www.breedbandbuitengebiedrucphen.nl) zal begin januari ook bekend gemaakt worden of de aanleg van start kan gaan.

05-12-2017 Breedband Buitengebied Rucphen verlengt campagne voor glasvezel in buitengebied

Afgelopen donderdag 30 november is de inschrijfperiode voor glasvezel in het buitengebied van de gemeente Rucphen gesloten. De laatste dagen heeft Breedband Buitengebied Rucphen (BBR) de tijd genomen om alle aanmeldingen te verwerken en de eindstand op te maken. Momenteel heeft ruim 40% van de bewoners een abonnement afgesloten en is het gewenste percentage van 55% helaas niet gehaald. Daarom is in overleg met de ambassadeurs van BBR besloten het inschrijftermijn te verlengen tot 20 december a.s.

Afgelopen donderdag kwamen de ambassadeurs van Breedband Buitengebied Rucphen bij elkaar om de campagne te bespreken. Algemene bevinding is dat er veel animo is voor glasvezel in het buitengebied. Veel bewoners hebben zich in de afgelopen weken al laten informeren en hebben zich ingeschreven. Toch blijkt dat een aanzienlijk deel van de bewoners nog geen tijd heeft gevonden om zich aan te melden of graag nog meer informatie wil ontvangen. De ambassadeurs van BBR hebben daarom verzocht de campagne te verlengen tot 20 december.

‘’Het behaalde percentage van 40% is een mooi resultaat’’, aldus Fred da Graça , woordvoerder Breedband Buitengebied Rucphen. In een relatief korte periode is dit resultaat behaald en wij merken dat er veel behoefte is aan stabiel en betrouwbaar internet en tv signaal  in het buitengebied van de gemeente Rucphen. ‘’De campagne verlengen is dan ook een logische stap, want wij verwachten het percentage van 55% in het buitengebied van Rucphen zeker te kunnen halen’’, aldus Fred.

De ambassadeurs van Breedband Buitengebied Rucphen zullen de komende weken gebruiken om de bewoners die zich tot op heden nog niet hebben ingeschreven persoonlijk te informeren. Deze bewoners mogen een bezoek van één van de ambassadeurs verwachten en kunnen aan de ambassadeurs hun vragen stellen of bij hun het aanvraagformulier inleveren. Daarnaast zal er op 19 december van 19.00 tot 21.00 uur nog een extra inloopmoment georganiseerd worden in Speelboerderij Den Scherpenberg in Rucphen. Bewoners kunnen hier vrij binnenlopen om hun vragen te stellen of aan te melden.

Op de website van Breedband Buitengebied Rucphen (www.breedbandbuitengebiedrucphen.nl) zal in de komende periode regelmatig de tussenstand getoond worden. Houd de website dus in de gaten om op de hoogte te blijven van de vorderingen.

17-11-2017 – Eerste inloopmoment druk bezocht


Afgelopen donderdag was het eerste inloopmoment van Breedband Buitengebied Rucphen in Sprundel. De avond werd druk bezocht door inwoners uit Sprundel en omgeving. Bijna 100 bewoners kwamen tussen 18.00 en 20.00 uur even binnenlopen om hun vragen te stellen en de aanmelding af te ronden.

Bewoners van het buitengebied van Rucphen geven tijdens het inloopmoment massaal aan geinteresseerd te zijn in glasvezel!

Heeft u nog vragen of wilt u hulp bij het aanmelden? Komende week organiseren wij nog twee inloopmomenten. Namelijk:

Dinsdag 21 november 18.00 – 20.00 uur in De Vaart in Rucphen.

Of

Donderdag 23 november 18.00 – 20.00 uur Gemeenschapshuis D’n Hoge Dries in Schijf.

Tussen 18.00 en 20.00 uur kunt u vrij binnenlopen.

Graag tot ziens!

 

 

8-11-2017 – Bezoek één van de glasvezel inloopmomenten bij u in de buurt!

Breedband Buitengebied Rucphen organiseert binnenkort meerdere glasvezel inloopmomenten bij u in de buurt. Kom langs om uw vragen te stellen of om aan te melden. De ambassadeurs van Breedband Buitengebied Rucphen en provider PLINQ zijn aanwezig.

13-10-2017 – Druk bezochte informatieavonden Glasvezel Rucphen!

Op de glasvezelinformatieavonden van Breedband Buitengebied Rucphen, die afgelopen dinsdag en woensdag zijn gehouden in Rucphen en Sprundel, zijn vele bewoners afgekomen. Dinsdag was de eerste informatieavond in ‘De Vaart’ in Rucphen. Hier was direct te zien dat er veel belangstelling is voor glasvezel in het buitengebied van Rucphen. De bomvolle zaal luisterde geïnteresseerd het verhaal aan van de medewerkers van BBR en Plinq. Ook na de presentatie over het belang, de noodzaak en de mogelijkheden van glasvezel kwamen er dan ook vele vragen van de bewoners van het buitengebied van Rucphen.

Woensdagavond was er een tweede informatieavond in ‘De Trapkes’ in Sprundel. De zaal die plaats biedt aan 200 personen was volledig gevuld en dit gaf wederom aan dat de aanleg van glasvezel in het buitengebied door veel bewoners wordt gezien als een enorme kans om de leefbaarheid in het buitengebied van Rucphen te vergroten en zeker te stellen voor de toekomst. Voor bewoners zijn onder andere zorg op afstand, werk en onderwijs redenen om te kiezen voor een snelle glasvezelverbinding. Het was dan ook goed om te zien dat de verscheidenheid in het publiek groot was. Ook in de vragenronde is te zien dat er onder elke bevolkingsgroep andere vragen van belang zijn. Op de vraag wie er allemaal geïnteresseerd waren in de glasvezelverbinding, ging ruim 80% van de handen de lucht in.
Aanmelden
De aanmelding telt echter pas definitief zodra de bewoner op de site van BBR een aanmeldformulier heeft ingevuld of deze per post toestuurt aan provider Plinq. Op 1 december wordt bekeken of het benodigde aantal van 55% van de adressen in de buitengebied zich heeft aangemeld. Als dit het geval is gaat in het begin van 2018 de eerste schep in de grond. Naar verwachting is de laatste aansluiting in het buitengebied van Rucphen dan gerealiseerd in oktober 2018.

Inschrijfavonden
Voor de bewoners die niet aanwezig konden zijn bij deze informatieavonden of mensen die nog met vragen zitten is er de mogelijkheid hierover te spreken op inschrijfavonden die BBR organiseert in samenwerking met de lokale ambassadeurs. Ook wordt hier hulp geboden met het invullen van het aanmeldformulieren. De data en locaties van deze inschrijfavonden zullen nog volgen. Houd hiervoor de site www.breedbandbuitengebiedrucphen.nl in de gaten!

Aanmelden kan nog tot en met 30 november!

06-10-2017 – Uitnodiging algemene informatieavond.

Deze week hebben alle inwoners van het buitengebied van Rucphen een officiele uitnodiging ontvangen voor de algemene informatieavond van Breedband Buitengebied Rucphen. Tijdens deze informatieavond kunnen wij u uitgebreid informeren over glasvezel en de mogelijkheden.

Uitnodiging niet ontvangen? Klik hier voor de officiele uitnodiging

Vraagbundelingscampagne Rucphen gestart

De vraagbundelingscampagne in het buitengebied van Rucphen is van start gegaan. Tot en met eind november 2017 is er tijd om in te schrijven voor glasvezel in het buitengebied van Rucphen. Bij een hoger aanmeldingspercentage dan 55% zullen de adressen die zich hebben aangemeld worden aangesloten op de glasvezel vanaf 2018.

 

Mogelijk glasvezel voor Rucphens buitengebied

RUCPHEN – Het buitengebied van de gemeente Rucphen wordt vanaf 2018 mogelijk voorzien van glasvezel. Daarmee kunnen ook de bewoners van het platteland genieten van digitale mogelijkheden, zoals snel internet, televisie en telefonie. “We zijn in zee gegaan met een partij die belangstelling heeft om deze klus te klaren. Voorwaarde is wel dat minimaal 55 procent van de inwoners meedoet”, geeft wethouder René Lazeroms aan.

In eerste instantie zou de Maatschappij voor Breedband Internet Brabant (Mabib) het buitengebied in Rucphen aansluiten op snel internet. “We hebben met vertegenwoordigers van Mabib gepraat, maar deze partij wilde helaas niet voldoen aan onze uitgangspunten. Zo vinden wij het belangrijk dat de kabels op een diepte van minimaal zestig centimeter komen te liggen, maar daar kon Mabib niet aan voldoen”, vertelt Lazeroms. Daarom is hij blij dat een andere partij deze klus op zich wil nemen.

Trage telefoonlijn
In totaal telt het platteland bijna 1.200 woningen. Wie zelf niets heeft geregeld, is afhankelijk van internet via bijvoorbeeld een trage telefoonlijn. Volgens Lazeroms wordt glasvezel steeds belangrijk: “Het buitengebied telt ook tal van bedrijven op agrarisch en toeristisch vlak. Boeren moeten steeds meer data, zoals mestafzet en dieraantallen digitaal aanleveren bij de overheid. Ook voor een camping is het belangrijk dat zij hun klanten goedwerkende wifi kunnen aanbieden. Snel internet geeft een belangrijke economische impuls aan het platteland en is goed voor de bedrijvigheid.”

Kosten aanleg
Daarnaast vindt Lazeroms het ook belangrijk dat burgers in het buitengebied kunnen beschikken over een goede internetverbinding. Wie mee wil doen, moet wel diep in de buidel tasten. Het aansluiten op glasvezel kost naar schatting tussen de 1.200 en 1.600 euro. Binnenkort wordt onderzocht hoeveel bewoners belangstelling hebben. Als minimaal 55 procent van de ondervraagden mee wil doen, kan de aanleg al snel beginnen. De wethouder schat dan dat de werkzaamheden al in de winter aanvangen.

Bron: http://internetbode.nl/rucphen/mogelijk-glasvezel-rucphens-buitengebied-305361