September 2017 start campagne

Begin september start Breedband Buitengebied Rucphen de campagne voor glasvezel in het buitengebied. De belangrijkste betrokken partijen (Gemeente, klankbordgroepen, ZLTO en lokale media) worden geinformeerd. Ook zullen alle bewoners in het aansluitgebied deze maand meer informatie krijgen over de mogeljikheden.

Oktober 2017 informatieavonden en inschrijven

Begin oktober zullen wij alle inwoners uitnodigen om de algemene informatieavonden bij te wonen. Inschrijven is vanaf dit moment mogelijk. Wij zullen verschillende momenten organiseren om alle inwoners te kunnen informeren, vragen te beantwoorden en hulp te bieden bij het inschrijven

Start aanleg bij minimaal 55% deelname

Hebben wij eind november voldoende aanmeldingen (minimaal 55% deelname) dan kunnen wij daadwerkelijk starten met de aanleg. Als het minimale aantal inschrijvingen behaald wordt, zal er begin 2018 gestart worden met de aanleg van het glasvezelnetwerk.

Schouwen

Alvorens de aannemer bij uw woning de glasvezelaansluiting komt realiseren komt er een schouwer bij u. Deze schouwer is in dienst van de aannemer en komt in overleg met u bepalen waar de glasvezelaansluiting moet komen. Meestal is dit in de meterkast omdat hier ook de bestaande telecomaansluitingen binnenkomen.

De aanleg

Nadat de schouwer heeft bepaald waar de glasvezelaansluiting moet komen zal de aanleg bij u in de straat plaatsvinden. De vezel wordt binnengebracht en afgemonteerd met een glasvezelmodem.